Druk cyfrowy

Druk cyfrowy charakteryzuje się tym, że materiały przeznaczone do druku dostarczane są do urządzenia w postaci danych komputerowych, co pozwala na ich druk bezpośredni (bez konieczności stosowania form drukarskich).  Druk cyfrowy stosuje się głównie tam, gdzie nakłady są na tyle małe, że druk offsetowy jest nieopłacalny. Przy tym ostatnim lwią część kosztów stanowią matryce CTP dla każdego koloru, przygotowanie maszyny do druku oraz jej tzw. „rozjazd”, dlatego też małe serie są bardzo drogie.

Typowe zastosowania druku cyfrowego to krótkie serie materiałów na konferencje, materiały reklamowe i biznesowe, raporty, itp. oraz całe spektrum druków akcydensowych. Niestety, druk cyfrowy jest gorszej jakości niż druk offsetowy, szczególnie duże aple kolorów wychodzą bardzo kiepsko, co trzeba brać pod uwagę już w fazie przygotowania projektu, unikając po prostu jednolitego tła.

W druku cyfrowym stosuje się te same technologie introligatorskie, co w przypadku innych odmian druku.

Podsumowując: głównymi zaletami druku cyfrowego są:

  • szybka realizacja zleceń;
  • możliwość druku niewielkich nakładów;
  • opcja personalizowania nakładu (każda drukowana strona może być inna);
  • niższa cena.

Niewątpliwymi wadami druku cyfrowego są:

wyraźnie słabsza jakość w porównaniu z drukiem offsetowym oraz wysokie koszty przy dużej ilości egzemplarzy.

Comments are closed.