Spady

Większość drukowanych materiałów zostaje poddana późniejszej obróbce na różnego rodzaju maszynach. Przede wszystkich są to krajarki, gilotynu i trójnoże, ale często stosowane są też maszyny łamiące (składające) lub nanoszące klej na wydruk lub jego część. Dzięki pracy tych maszyn po zadrukowaniu  podłoża możemy uzyskać gotowy projekt jaki zamówiliśmy. Niezależnie od tego czy konieczne jest jedynie wycięcie prostokątnych wizytówek przy użyciu wykrojnika prostego czy może chcemy uzyskać kształt torebki lub pudełka – zawsze po zadrukowaniu następuje jeszcze co najmniej jeden proces wykończenia produktu.

Każda maszyna wykonująca daną czynność charakteryzuje się pewną tolerancją i dokładnością wykonania. Aby w gotowym produkcie nie było widać małych niedoskonałości warto zabezpieczyć swój plik graficzny przed ewentualnymi mikroprzesunięciami. Najlepszym sposobem będzie zastosowanie spadów, dzięki którym obszar, w który powinien uderzyć nóż wykrojnika powiększy się z szerokości jednej linii do kilku milimetrów.

Spad to powiększenie obrazu czy też „wyciągnięcie” jego tła poza docelową krawędź obrazu. To powiększenie ma zazwyczaj wielkość ok. 2-3 mm dla każdej krawędzi. Między obrazem a spadem nie powinno być żadnej linii oznaczającej kontur, gdyż przejście do spadu powinno być płynne i niewidoczne. Jedynymi elementami, które zaznaczają gdzie kończy się obraz, a zaczyna spad są linię cięcia, które jednak znajdują się na obszarze nie należącym do obrazu.

Zastosowanie spadów jest niezwykle ważne jeśli nie chcemy ryzykować, że po wycięciu naszej barwnej wizytówki czy kolorowego plakatu przy brzegach będą widoczne białe linie, które mogą powstać, gdy nóż krojący nie trafi idealnie w kontur obrazu, lecz wykona cięcie już na obszarze marginesu. Spad to jakby właśnie margines, który jednak ma kolor i fakturę identyczne z obrazem.

Warto zwrócić uwagę, że wykonanie spadów nie jest tym samym co skalowanie pliku. Tak naprawdę bowiem spad zostaje wykonany poza obszarem zajmowanym przez nasz obraz i nie jest jego częścią, a jedynie bezpieczną granicą, po której może poruszać się nóż wykrawający obraz z większego arkusza drukarskiego.

Świadomość tego, jak dokładnie wygląda proces drukowania i przetwarzania produktu, który zamawiamy w drukarni pozwoli nam zapobiegać występowaniu ewentualnych błędów, których ryzyko pojawienia się niesie ze sobą każda linia produkcyjna. Warto także słuchać bardziej doświadczonych w drukowaniu i przetwarzaniu druków osób, które doradzą, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby końcowy produkt wyglądał dokładnie tak, jak to sobie wyobrażamy.

Comments are closed.