Czarny tekst

Tworzenie grafiki, niezależnie od tego jak bardzo jest ona skomplikowana rządzi się różnymi prawami, w zależności od dalszego przeznaczenia naszego obrazu. Czym innym musi się bowiem charakteryzować kompozycja, która oglądana będzie na ekranie komputera, a czym innym ta, która przeznaczona będzie do wydrukowania.

Wbrew temu, co ktoś mógłby podejrzewać, drukowanie nie odbywa się w ten sam sposób, co wypełnianie obrazu kolorem w pliku komputerowym. Podczas procesu drukowaniu wykorzystywanych jest jedynie kilka barw podstawowych, ewentualnie uzupełnionych, w zależności od technologii drukowania, w jedną do dziesięciu barw specjalnych. Każda z farb nanoszona jest na wydruk osobno, w odpowiedniej kolejności. Dopiero po nałożeniu wszystkich składowych możemy podziwiać wydruki w pełni kolorów.

Podczas takiego nanoszenia występuje jednak ryzyko, że cylindry nakładające kolejne farby nie trafią idealnie w miejsca przeznaczenia. Wówczas na granicach kolorów na wydruku mogą pojawić się jedno lub kilkukolorowe obwódki, które poważnie naruszają estetykę obrazu. Te obwódki, które zazwyczaj występują tylko na krótkim odcinku granicznym między dwoma barwami, to skutek złego pasowania kolorów w procesie drukowania. Niestety prędkość z jaką odbywa się proces drukowania lub błąd człowieka często mogą doprowadzić do powstania tego zjawiska. O ile chodzi jednak o same elementy graficzne można temu zaradzić. Należy dodać w pliku graficznym zalewki, czyli kontury granic pomiędzy barwnymi obiektami wykonać z mieszanki barw obu obiektów. W ten sposób nawet przy rozpasowaniu na wydruku nie będzie się dało zauważyć żadnych niedoskonałości. Inaczej jednak sprawa się ma jeśli chodzi o tekst. Tutaj rozpasowanie zawsze będzie widoczne, a wykonanie zalewek nienaturalnie poszerzyłoby litery przez co stałby się on nieczytelny. W przypadku jednak, kiedy mamy do czynienia z czarnym tekstem istnieje możliwość poradzenia sobie z tym problem.

Jak wiadomo na wydruku barwę czarną możemy uzyskać w dwojaki sposób. Albo użyć trzech barw podstawowych i zmieszać je ze sobą, albo użyć farby czarnej. W pierwszym wypadku, jeśli barwa naszego tekstu będzie opisana jako C = 100, M = 100, Y = 100, narażamy się na ryzyko złego pasowania, które w mniejszym lub większym stopniu, ale niemal na pewno wystąpi. Nasz tekst będzie wobec tego nie czarny, a czarny z trójkolorowymi obwódkami, wyglądającymi na wydruku jak rozmazana farba.

Dlatego właśnie zawsze kiedy w naszym projekcie graficznym występuje czarny tekst, należy przed wysłaniem plików do drukarni upewnić się, że barwa owego elementu jest zdefiniowana jako K = 100, czyli mówiąc prościej, jako stuprocentowy czarny, bez żadnych dodatkowych kolorów.

 

Comments are closed.