Elemantarz DTP

Elementarz DTP – czyli jak przygotować pracę do druku offsetowego.

Przygotowując kilka pierwszych prac do druku warto poprosić o zweryfikowanie pliku który przygotowaliśmy osobę doświadczoną lub drukarnię w której zamierzamy zlecić produkcję. Jeśli poinformujesz drukarnię, że jesteś nowicjuszem na pewno obejrzą pracę bardziej wnikliwie i poinformują o ewentualnych błędach, które na tym etapie łatwo jest usunąć. Poniżej kilka elementarnych zasad dotyczących przygotowywania pracy do druku:

1. Bardzo ważne jest aby praca była przygotowana w kolorystyce CMYK lub Pantone (w zależności od tego jak ma być wydrukowana). Błędem jest oddawanie pracy do drukarni w kolorystyce RGB. Aby praca była w odpowiedniej  kolorystyce musi być przygotowana w programach do tego przeznaczonych (profesjonalne programy do grafiki). W programach biurowych typu Word lub PowerPoint nie ma możliwości poprawnego zadania kolorów do druku (te programy służą do innych celów).

2. Wszystkie teksty (fonty) powinny być zamienione na krzywe. Jeśli w naszej pracy będą użyte fonty, których drukarnia nie posiada mogą one zostać zamienione na inne i w ten sposób praca się „rozsypie”.

3. Czarne teksty i cienkie linie w kolorze czarnym powinny być tylko z koloru czarnego a nie z CMYKa ponieważ podczas druku będzie problem ze „spasowaniem” kolorów.

4. Zdjęcia i inne obiekty bitmapowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi przy rozmiarze 1:1. Nawet jeśli na naszym monitorze zdjęcie zdjęcia wyglądają ładnie a mają mniejszą rozdzielczość niż 300 dpi w druku wyjdą nieostre. Wynika to z tego że poprawnego wyświetlenia zdjęcia na monitorze wystarczy 72 dpi.

5. Jeśli grafika po wydrukowaniu pracy ma dochodzić do jej krawędzi w projekcie te elementy należy wyciągnąć na spad czyli minimum 2 mm poza obszar formatu netto (formatu po przycięciu).

6. Teksty powinny być odsunięte od krawędzi publikacji  minimum 4 mm (margines)

7. W przypadku dokumentu wielostronicowego (np. broszury, książki) kolejne strony dokumentu najlepiej dostarczyć w jednym pliku (np. PDF) jedna po drugiej aby uniknąć błędów w kolejności.

Comments are closed.