Znaki korektorskie

Nikt z nas nie lubi rozszyfrowywania sensu zawiłych zdań, gubimy się w gąszczu niedomówień, a największe wzburzenie wywołuje nagromadzenie błędów różnego typu.

Korekty wymaga niemal każdy tekst publikowany dla szerokiego grona odbiorców. Powinien on zostać sprawdzony pod względem ortograficznym, gramatycznym, stylistycznym i interpunkcyjnym. Ważna jest także typografia tekstu: czcionki, wyróżnienia, akapity itp.

Odhaczone błędy zaznacza się w punktach ich występowania, te które uległy standaryzacji  adiustowane są także na marginesie wraz z wersją poprawną. Korekta dotyczy także koloru (ISO). Błędy kategoryzuje się według ujednoliconej normy PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej z 6 czerwca 1972.

Oto pełna tabela znaków korektorskich:

Comments are closed.